top of page

MIRATGE DE LA VACUNA

Els Bancs Centrals i els Governs generen una espècie de miratge de prosperitat a mesura que amb la vacuna els consumidors tornen al carrer i el diner torna agafar velocitat.

L'augment del endeutament dels Estats per finançar les ajudes fiscals i monetàries pot generar una sensació de prosperitat.

En aquestes situacions es sol produir un creixement econòmic fruit de les polítiques fiscals i monetàries.

S'estima que a mitjans de 2023 i 2024 es produeixi una situació d'inflació.

Com a resposta el BCE pota pujar els tipus d'interès i com diu David Folkers-Landau Global Manager Deutsche Bank "la festa haurà acabat".

Els estats al començar a finançar les ajudes amb deute públic a llarg termini implica un augment de tipus d'interès. Aquest fet que ja s'ha iniciat comporta una baixada de la rendibilitat del deute públic, motivat per les vendes a la recerca d'inversions amb rendibilitats més elevades. La fluctuació de les divises servirà com a amortidor que compensi dels efectes econòmics.


La bona notícia de les vacunes des de la perspectiva de la salut, pot accentuar la crisi financera com un efecte col·lateral de la covid.

3 views0 comments

Recent Posts

See All

留言


bottom of page