top of page

ECONOMIA PER A DESPRÉS DE LA PANDÈMIA


Mantenir un creixement sostingut sense fluctuacions considerables, permet preservar el poder adquisitiu de les persones mantenint uns preus baixos. Amb això es permet una millor assignació dels recursos, alhora que facilita l'adopció de mesures econòmiques correctes. És el que coneixem com mantenir la inflació baixa i estable.

Les mesures del BCE quant a estímuls fiscals i la pandèmia han augmentat la base monetària de la zona euro.

Entre tant els estats membres han portat a terme mesures de confinament i restriccions a les persones en un període llarg de temps que ha comportat una caiguda important del consum amb taxes d'inflació negatives.

Tots esperem que arribi una vacuna. Quan aquesta es distribueixi les persones tornarà augmentar la confiança en el sistema econòmic.

Serà un efecte pervers?

La resposta està en si aquest temps ha fet canviar, no tan sols els nostres hàbits, sinó també la nostra percepció del que realment valorem.

Fins ara hem valorat el fet de consumir com una satisfacció. Per tant si aquest augment de confiança acompanyat per una elevada massa monetària en circulació ens pot portar a una expansió del cicle econòmic.

Els experts coincideixen que, si ens fixem el que ha passat en el tercer trimestre 2020 després del confinament de la primavera podem pensar en una acceleració de la inflació.

En situacions d'inflació els tipus d'interès no poden mantenir al nivell actual.

El sobre endeutament actual mai havia estat tan barat assumir-ho. En les inversions, en alguns països més que altres, moltes companyies es troben sobrevalorades en els mercats per la reducció dels seus ingressos, entorn d'un 35%. És recomanable que es cobreixin les carteres per un augment dels tipus d'interès.

Mentre es produeixin confinaments i restriccions, en opinió dels experts, sembla complicat un augment de la inflació. Perquè es doni caldrà que s'activi el consum i es retorni a la normalitat, sense la incertesa dels ciutadans.


1 view0 comments

Comments


bottom of page