top of page

INSOLVENCIES,CONCURSOS, REFINANCIACIONS

AG33 és garantía  en el desenvolupament d'estratègies orientades a solventar situacions d'insolvència.

 

 • Preparació de plans de viabilitat  orientats al cash-flow.

 • Planificació estratégica d'alternatives a las entidades financieras.

 • Negociació amb entidades de crédit.

 • Gestió i control efectiu de la tresorería després d'una refinanciació

 

Assessorem en situacions de insolvència imminents o actuals, en la presentació de concursos com estratègia de reflotament o tancament.

Asistim com a part del concurs i en la gestió del mateix, com assessor o executius interns, participant en las negociacions amb las parts implicades.

 • Asistència a la negociació concursal.

 • Recolçament a la Administración concursal.

 • Gestió de Tesorería en curs.

 • Gestió administrativa y diaria del procedimient.

 • Accions de reducción de costos.

 • Reestructuració financiera: plà de viabilidad, proposta de conveni  i gestió d'adhesions.

 • Desinversions en líneas de negoci secundàries al negocio principal.

 • Execucions de plans de liquidació.

bottom of page